Pilates v nízkých sítích

Pilates v nízkých sítích, je cvičební systém založený na principu klasického pilates. Speciální sítě umožňují cvičení v pozicích, ve kterých lze dosáhnout 100% zapojení hlubokého stabilizačního systému. Cvičení probíhá vždy cca 30 cm nad zemí s podložkou pod sítí. Je určeno jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé klienty.